KƏND TƏSƏRRÜFATI

Yeni biznes istiqamətləri arasında kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalı sahəsi özünəməxsus yer tutur. Bu məqsədlə yaradılmış və ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş  “Ecoprod” şirkəti respublikada və onun hüdudlarından kənarda istehlakçılara ekoloji təmiz məhsullar təklif edir. Bu məhsullar beynəlxalq səviyyədə sertifikatlaşdırılıb.

Ətraflı məlumat: http://ecoprod.az/

 

ÜST